Sponsors

Ledenvergadering: maandag 8 november

25 oktober 2021 20:15


Graag nodigt het bestuur van voetbalvereniging Terborg haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 8 november 2021. De vergadering begint om 19.30 uur bij het complex van de voetbalvereniging in de kantine. De inloop is vanaf 19.00 uur, de koffie staat klaar.

Wij verzoeken je aan- en of af te melden voor deze AVL via secretariaatvvt@gmail.com  Eventuele vragen kun je ook stellen via dit mailadres.

De notulen 2020 kun je opvragen via secretariaatvvt@gmail.com.
Het financieel jaarverslag 2020-2021 ligt ter inzage op maandag 8 november vanaf 19.00 uur.

Agenda;

1.   Opening
2.   Vaststellen notulen AVL 2020
3.   Mededelingen en ingekomen stukken
4.   Jaarverslag voorzitter, secretaris, technische zaken, jeugd, accommodatie,
      sponsoring, kantine
5.   Jaarverslag penningmeester
6.   Begroting 2021-2022
7.   Verslag kascommissie
8.   Verkiezing leden kascommissie
9.   Vaststellen contributie 2021-2022
10. Verkiezing bestuursleden;
       Aftredend en herkiesbaar; Niemand is aftredend dit jaar.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Namens het bestuur van voetbalvereniging Terborg

Ceciel Salemink
secretaris

Ledenvergadering_nieuws_2.jpg
Delen

Lees meer over:
Ledenvergadering

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!