Sponsors

Algemene ledenvergadering 19 november

28 oktober 2018 13:15


Graag nodigt het bestuur van voetbalvereniging Terborg haar leden uit voor de
Algemene Leden Vergadering op maandag 19 november 2018. De vergadering begint om 20.00 uur bij het complex van de voetbalvereniging in de kantine. De inloop is vanaf 19.30 uur, de koffie staat klaar.

Wij verzoeken je aan- en of af te melden voor deze ALV via secretariaatvvt@gmail.com. Eventuele vragen kun je ook stellen via dit mailadres.
De notulen 2017, het financieel jaarverslag 2017-2018 kun je opvragen via secretariaatvvt@gmail.com. Je ontvangt deze dan per mail uiterlijk een week voor de ALV.

 
Agenda: 

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen ALV 26 september 2017
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Jaarverslag voorzitter, secretaris, technische zaken, jeugd, accommodatie, sponsoring, kantine.
  5. Jaarverslag penningmeester
  6. Begroting 2018-2019
  7. Verslag kascommissie
  8. Verkiezing leden kascommissie
  9. Vaststellen contributie 2018-2019
  10. Verkiezing bestuursleden:
      Aftredend en niet herkiesbaar: Jarno Talens

      Aftredend en herkiesbaar; penningmeester Nick Van Doesburg

      Voordracht nieuwe bestuursleden:
      voorzitter kandidaat Marc Neijland
      Jeugdvoorzitter Peter Jaspers

*tegenkandidaten en of kandidaten voor openstaande bestuursfuncties kunnen zich tot 12 november schriftelijk aanmelden bij het bestuur.

11. Huldiging jubilarissen:

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Namens het bestuur van voetbalvereniging Terborg

Ceciel Salemink secretaris

Delen

Lees meer over:
bestuur

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!